Contact

Address

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytu Badawczy,
Oddział w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36,
60-479 Poznań

Division manager

Professor Iwona Bartkowiak-Broda, D.Sc.
Tel.: 61 823 37 21, 61 823 35 31
Fax: 61 823-38-71
E-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Reception

Frąckowiak Katarzyna
Tel.: 61 823-37-21, 61 823-35-31
Fax: 61 823-38-71
E-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl

Personal squad

Laboratory of Genetics and Quality Breeding

Laboratory of Heterosis

Laboratory of Plant Tissue Culture

Laboratory of Biochemistry

  • Krzysztof Michalski, Ph.D.
   tel. 61 84 64 207, km@nico.ihar.poznan.pl
  • Renata Daleka, M.Sc.
   tel. 61 84 64 208
  • Mariola Ebertowska, tel. 618 464 211
  • Czesława Fink, tel. 618 464 211
  • Justyna Karauda, tel. 618 464 209

Independent Laboratory of Oilseed Crops Environmental Stress

Technical staff

  • Hoffa Sławomir, tel. 618 464 224
  • Janowicz Tadeusz, tel. 618 464 231
  • Kwiatek Jacek, tel. 618 464 224

Administration and Finance Section

Redaction "Rośliny Oleiste - Oilseed Crops"