Seminars of the Research Division in Poznań

Institute of Plant Breeding and Acclimatization, Research Division in Poznań invites to the scientific meetings. The seminars will be held in the conference room of IHAR-PIB, Strzeszyńska 36 street in Poznań, at 12:00.

SEMINARS SCHEDULE in 2019/2020

26.11.2019
prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, IOR-Poznań
Sytuacja związana z wycofywaniem środków ochrony roślin i bieżąca sytuacja na polach rzepaku.
18.12.2019
dr inż. Przemysław Matysik, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Trendy w hodowli rzepaku z punktu widzenia hodowcy.
22.01.2020
dr Danuta Babula-Skowrońska, IGR-PAN Poznań
Rzepak - poliploidalna roślina modelowa w badaniach zależności między strukturą genomu a funkcją genów i ich wpływem na programy hodowlane.
26.02.2020
prof. Teresa Cegielska-Taras, IHAR-PIB Poznań
Resyntetyczny rzepak - źródło nowej zmienności genetycznej w hodowli Brassica napus.
04.03.2020
mgr Piotr Kopeć, UAM Poznań
Identyfikacja locus odporności na kiłę kapusty u rzepaku ozimego z zastosowaniem metod wysokoprzepustowych.

The organizers invites to participate in the seminars

  • Professor Iwona Bartkowiak-Broda, D.Sc., Director of the Research Division in Poznań
  • Katarzyna Gacek - Bogucka, PhD